I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.oponomania.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@oponomania.pl lub numery telefonów:

+48 22 644 88 88, +48 507 777 070‎

2. Sklep www.oponomania.pl jest prowadzony przez firmę:

GRAVANNI GROUP
KANARKOWA 17B

02-818 WARSZAWA
REGON: 142070068
NIP: 8251994835
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki


3. Adres do korespondencji, zwrotów, biuro, magazyn:

Oponomania.pl
ul. Ludwinowska 19
02-856 Warszawa

II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia", telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail. Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia nie jest konieczne zakładanie konta użytkownika. W przypadku założenia konta użytkownika można jednak dodatkowo obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którymi będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. Zamówienie towaru oznacza złożenie oferty kupna przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) nie będą rozpatrywane.

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.oponomania.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

10. Na zakupiony towar firma wystawia paragon lub na życzenie fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wprowadzić dane do jej wystawienia (w przypadku firm wraz z numerem NIP).

 

11. Sposoby płatności w sklepie www.oponomania.pl:

  • gotówka - odbiór własny w centrali firmy;

  • przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się zaksięgowane na koncie bankowym naszej firmy (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto);

  • za pobraniem - za towar należy zapłacić kierowcy gotówką w momencie dostarczenia przesyłki;

12. Sposoby i terminy dostawy. Zamówienia wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej DPD. Oprócz wysyłki istnieje możliwość osobistego odbioru towaru.

13. Dostawa odbędzie się w przeciągu 2-3 dni w przypadku posiadania zakupionych towarów na stanie magazynowym. W przypadkach szczególnych sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy. W odniesieniu do pozostałych towarów termin dostawy zostanie indywidualnie uzgodniony z klientem.

14. Koszt dostawy towaru ponosi sprzedawca. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

15. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

16. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

17. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w szczególności w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Konsumenta oraz w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

18. a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
b) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

19. W przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości ewentualnego dostarczenia oraz wyliczenia kosztów transportu.

III. Procedura składania i realizacji reklamacji

20. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad, dokładne oznaczenie sprzedającego produkt oraz dane nabywcy produktu.

21. W przypadku zgłaszania uszkodzenia produktu na odległość, do opisu zgłoszonej usterki prosimy o dołączenie zdjęć ukazujących problem (najlepiej e-mailem w wersji elektronicznej).

22. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące elementów uszkodzonych mechanicznie prosimy w miarę możliwości zgłaszać przed ich montażem.

23. W przypadku sporu, Konsument ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).